Monday, January 30, 2023
Home Digitaal Indische bronnen: IGV Publicaties & Bronnen op USB

Indische bronnen: IGV Publicaties & Bronnen op USB

60,00

In stock

Categories: ,

Description

Weer leverbaar!

 

De Indische Genealogische Vereniging biedt een speciale aanbieding aan die de IGV publicaties en een grote verzameling aan Indische bronnen combineert. De totale informatie bedraagt ruim 46 GB en ruim 420 bestanden en vormt een uitgebreid naslagwerk die niet als zodanig op internet beschikbaar is (en ook niet mag zijn).

Het product omvat één USB sticks die een zeer uitgebreid archief aan Indische documentatie vormt voor persoonlijk Indisch stamboomonderzoek. Dit product is onmisbaar in ieder Indisch genealogisch onderzoek! Veel van de bronnen die zijn geïndexeerd in onze meta-index Janssen’s Indisch Repertorium staan bijvoorbeeld op deze USB stick. De zogenaamde Regerings Almanakken staan er ook op, maar hier en daar ontbreken er enkelen.

De USB stick is makkelijk te doorzoeken op trefwoord met behulp van deze handleiding.

IGV leden (regulier of digitaal) krijgen 50% korting op de aanschafprijs (zonder korting: €60, met korting: €30). De korting wordt automatisch toegekend zodra er met een IGV ledenaccount is ingelogd.

De USB stick bevat onder andere de Indische Navorscher en de Bronnenpublicaties tot en met het jaar 2017. (Overige, recentere jaren 2018-2022 zijn los te koop in de webshop).

De USB stick bevat de volgende documenten per 1 oktober 2022.

IGV Publicaties

 1. De Indische Navorscher 1934-1935
 2. De Indische Navorscher 1936
 3. De Indische Navorscher 1937
 4. De Indische Navorscher 1938
 5. De Indische Navorscher 1939
 6. De Indische Navorscher 1940
 7. De Indische Navorscher 1941
 8. De Indische Navorscher 1 (1988)
 9. De Indische Navorscher 2 (1989)
 10. De Indische Navorscher 3.(1990)
 11. De Indische Navorscher 4 (1991)
 12. De Indische Navorscher 5 (1992)
 13. De Indische Navorscher 6 (1993)
 14. De Indische Navorscher 7 (1994)
 15. De Indische Navorscher 8 (1995)
 16. De Indische Navorscher 9 (1996)
 17. De Indische Navorscher 10 (1997)
 18. De Indische Navorscher 11 (1998)
 19. De Indische Navorscher 12 (1999)
 20. De Indische Navorscher 13 (2000)
 21. De Indische Navorscher 14 (2001)
 22. De Indische Navorscher 15 (2002)
 23. De Indische Navorscher 16 (2003)
 24. De Indische Navorscher 17 (2004)
 25. De Indische Navorscher 18 (2005)
 26. De Indische Navorscher 19 (2006)
 27. De Indische Navorscher 20 (2007)
 28. De Indische Navorscher 21 (2008)
 29. De Indische Navorscher 22 (2009)
 30. De Indische Navorscher 23 (2010)
 31. De Indische Navorscher 24 (2011)
 32. De Indische Navorser 25 (2012)
 33. De Indische Navorscher 26 (2013)
 34. De Indische Navorscher 27 (2014)
 35. De Indische Navorscher 28 (2015)
 36. De Indische Navorscher 29 (2016)
 37. De Indische Navorscher 30 (2017)
 38. BRP 1 Genealogische bronnen betreffende Europeanen te Ambon.
 39. BRP 2 Genealogische bronnen betreffende Europeanen te Cheribon.
 40. BRP 3 Het gereconstrueerde huwelijksregister van Djokjakarta 1817-1905.
 41. BRP 4 Het Hervormde doopregister van Semarang 1849-1864.
 42. BRP 5 Grafschriften van Europeanen in Nederlandsch-Indië.
 43. BRP 6 Grafschriften van Europeanen in Nederlandsch-Indië.
 44. BRP 7 Het Evangelisch-Luthers doopregister van Paramaribo 1743-1809.
 45. BRP 8 De Burgerlijke Stand van Malang. Geboorteregisters 1935, 1936, 1938 en 1939.
 46. BRP 9 Huwelijksregister van Banda [1813] 1818-1920 [1938].
 47. BRP 10 De begraafplaats “Peneleh” te Soerabaja I. De vakken A, B, C en D.
 48. BRP 11 De begraafplaats “Peneleh” te Soerabaja II. De vakken E en F.
 49. BRP 12 De begraafplaats “Peneleh” te Soerabaja III. De vakken G, H, I, J en K.
 50. BRP 13 Dopen en lidmaten van de Lutherse Kerk op Curaçao 1757-1825.
 51. BRP 14 De Burgerlijke Stand van Pekalongan. Geboorteregisters (1821) 1828-1868.
 52. BRP 15 Het Rooms-Katholieke doopregister van Semarang 1809-1829.
 53. BRP 16 Het Rooms-Katholieke doopregister van Semarang II (1826) 1828-1839 (1843).
 54. BRP 17 Het doopregister van de Portugese Buitenkerk te Batavia 1784-1817.
 55. BRP 18 Het doopregister van de Maleise Kerk te Batavia 1818-1828; Het kopie
 56. doopregister van de Protestantse Gemeenten van Batavia 1816-1828.BRP 19 en BRP 20 zijn uit het assortiment gehaald ivm teveel foutieve vermeldingen. Er recent een nieuwe versie/druk verschenen. Zie elders in de webshop onder Bronnenpublicaties.
 57. BRP 21 De Burgerlijke stand van Soerabaja, Geb. 1896-1897 hoofdweg. 1898-1899 (bijreg.)
 58. BRP 22 De Burgerlijke Stand van Soerabaja II. Huwelijksregisters 1870, 1876-1880, 1883-1885.
 59. BRP 23 De Burgerlijke Stand van Soerabaja III. Huwelijksregisters 1886-1891, 1893.
 60. BRP 24 De Burgerlijke Stand van Medan. Overlijdensregisters 1870-1922.
 61. BRP 25 De Burgerlijke Stand van Soerabaja IV. Huwelijksregisters 1893, 1894, 1897-1900
 62. BRP 26 De Burgerlijke Stand van Soerabaja V. Huwelijksregisters 1918 en 1920
 63. BRP 27 De Burgerlijke Stand van Batavia. Huwelijksregisters 1829-1840
 64. Deutsche aus Luxemburg bei der Niederländisch-Ostindischen Kolonialarmee von 1780 bis 1895
 65. Foto’s van graven te malang
 66. Genealogie van het geslacht Rochemont
 67. De geschiedenis van de familie MacGillavry
 68. De familie Pechler 200 jaar in het voormalig Nederlands-Indië
 69. Genealogie van de Indische familie Seydel
 70. Willem Vincent Helvetius van Riemsdijk. Zijn naaste familie en zijne afstammelingen
 71. Deelgenealogie van de familie Van Room, van Saparua
 72. Genealogie Van Wieringen in Rijnland
 73. Gevallen op het veld van eer – compleet (2019).pdf
 74. Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, deel 1
 75. Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java , deel 2
 76. Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java , deel 3
 77. Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java , deel 4
 78. Lijst van 899 namen m.b.t. Nederlands-Indië van personen die in de periode 1850-1934 tot Nederlander zijn genaturaliseerd
 79. Uitreksels uit “Ons Nageslacht, Oorgaan van de Euganistische vereeniging in Nederl.-Indië”
 80. Register op de DIN’s uit 1988-2007 nav het 20-jarig bestaan

 

IGV Bronnen

 1. Adresboek van alle in Europa verblijfhoudende Indische ambtenaren, officieren en weduwen Deel 1 , 1890.pdf
 2. Adresboek van alle in Europa verblijfhoudende Indische ambtenaren, officieren en weduwen Deel 2 , 1891-1892.pdf
 3. Adresboek van alle in Europa verblijfhoudende Indische ambtenaren, officieren en weduwen Deel 3 , 1892.pdf
 4. Adresboek van alle in Europa verblijfhoudende Indische ambtenaren, officieren en weduwen Deel 4 , 1893-1894.pdf
 5. Adresboek van alle in Europa verblijfhoudende Indische ambtenaren, officieren en weduwen Deel 5 , 1895.pdf
 6. Adresboek van alle in Europa verblijfhoudende Indische ambtenaren, officieren en weduwen Deel 6 , 1896.pdf
 7. Adresboek van alle in Europa verblijfhoudende Indische ambtenaren, officieren en weduwen Deel 7 , 1898.pdf
 8. Adresboek van alle in Europa verblijfhoudende Indische ambtenaren, officieren en weduwen Deel 8 , 1899.pdf
 9. Atlas – Algemeene atlas van Nederlandsch Indië (1853).pdf
 10. Atlas – Algemeene atlas van Nederlandsch Indië (1872).pdf
 11. Atlas – Atlas der Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië (1900).pdf
 12. Atlas – Atlas van Nederlandsch Oost- en West-Indië (1906).pdf
 13. Atlas – Atlas van Nederlandsch Oost- en West-Indië (1917).pdf
 14. Atlas – Atlas van Nederlandsch Oost-Indië (1898).pdf
 15. Biographisch woordenboek van Oost-Indische predikanten , 1893.pdf
 16. Brinkman’s cultuur-adresboek voor Nederlandsch-Indië, 1937.pdf
 17. Brinkman’s cultuur-adresboek voor Nederlandsch-Indië, 1939.pdf
 18. Catalogus der Koloniale Bibliotheek van het Kon. Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indië en het Indisch Genootschap (1908).pdf
 19. Catalogus der Koloniale Bibliotheek van het Kon. Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indië en het Indisch Genootschap (1915) 1e supp.pdf
 20. Catalogus der Koloniale Bibliotheek van het Kon. Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indië en het Indisch Genootschap (1927) 2e supp.pdf
 21. Catalogus der Koloniale Bibliotheek van het Kon. Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indië en het Indisch Genootschap (1937) 3e supp.pdf
 22. De Bandjermasinsche krijg van 1859-1863 Deel 1 , 1865.pdf
 23. De Bandjermasinsche krijg van 1859-1863 Deel 2 , 1865 (bevat naamlijst).pdf
 24. De Bandjermasinsche krijg van 1859-1863 Deel 3- nader toegelicht , 1867.pdf
 25. De Bonische expeditiën Deel 1 , 1872 (bevat naamlijst).pdf
 26. De Bonische expeditiën Deel 2 , 1872 (bevat naamlijst).pdf
 27. De derde militaire expeditie naar het eiland Bali, in 1849 , 1859 (bevat naamlijst).pdf
 28. De Gouverneurs-Generaal en Commissarissen-Generaal van Nederlandsch-Indië 1610-1888.pdf
 29. De Java-oorlog van 1825-30 Deel 2, 1897 (bevat naamlijst).pdf
 30. De Java-oorlog van 1825-30 Deel 3, 1904 (bevat naamlijst).pdf
 31. De Java-oorlog van 1825-30 Deel 4, 1905 (bevat naamlijst).pdf
 32. De Java-oorlog van 1825-30 Deel 5, 1908 (bevat naamlijst).pdf
 33. De Java-oorlog van 1825-30 Deel 6, 1909 (bevat naamlijst).pdf
 34. De Lombok Expeditie – met een 100-tal platen, afbeeldingen , 1896 (bevat naamlijst, ook minderen).pdf
 35. De Moluksche landvoogden van het jaar 1605 tot 1818 , 1868.pdf
 36. Een woord over de Pasoemah-expeditie in 1866 – Bijdrage tot de Indische krijgsgeschiedenis , 1868 (bevat naamlijst).pdf
 37. Gedenkboek der Nederlandsch Indische theecultuur, 1824-1924.pdf
 38. Gedenkboek van het Koloniaal-Militair Invalidenhuis Bronbeek (1881).pdf
 39. Het verraad van Lombok – met 100 portretten van officieren der Land- Zeemacht van de 1e en 2e expeditie , 1895 (bevat naamlijst).pdf
 40. Histoire de la participation des Belges aux campagnes des Indes Orientales Neïerlandaises sous le gouvernement des Pays-Bas (1815-1830) (naamlijsten).pdf
 41. Inventaris van ‘s lands archief te Batavia (1602-1816).pdf
 42. Jaarboekje Celebes , 1864.pdf
 43. Jaarboekje Celebes , 1865.pdf
 44. Jaarboekje Celebes , 1866.pdf
 45. Java past & present Vol I (1915) (bevat naamlijsten).pdf
 46. Java past & present Vol II (1915) (bevat naamlijsten).pdf
 47. Kleian’s Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië – 1903.pdf
 48. Kleian’s Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië – 1904.pdf
 49. Kleian’s Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië – 1905.pdf
 50. Kleian’s Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië – 1906.pdf
 51. Kleian’s Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië – 1907.pdf
 52. Kleian’s Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië – 1908.pdf
 53. Kleian’s Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië – 1909.pdf
 54. Kleian’s Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië – 1910 1e deel.pdf
 55. Kleian’s Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië – 1910 2e deel.pdf
 56. Kleian’s Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië – 1911.pdf
 57. Kleian’s Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië – 1912.pdf
 58. Kleian’s Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië – 1913.pdf
 59. Kleian’s Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië – 1914.pdf
 60. Kleian’s Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië – 1915 – 1e deel.pdf
 61. Kleian’s Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië – 1915 – 2e deel.pdf
 62. Kleian’s Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië – 1916 – 1e deel.pdf
 63. Kleian’s Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië – 1916 – 2e deel.pdf
 64. Kleian’s Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië – 1917 – 1e deel.pdf
 65. Kleian’s Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië – 1917 – 2e deel.pdf
 66. Kleian’s Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië – 1918 – 2e deel.pdf
 67. Kleian’s Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië – 1919.pdf
 68. Kleian’s Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië – 1920.pdf
 69. Kleian’s Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië – 1921-1922.pdf
 70. Kleian’s Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië – 1923.pdf
 71. Kleian’s Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië – 1924.pdf
 72. Kleian’s Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië – 1925.pdf
 73. Kleian’s Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië – 1926.pdf
 74. Kleian’s Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië – 1927 – 27e uitgave.pdf
 75. Kleian’s Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië – 1929 – 28e uitgave.pdf
 76. Kleian’s Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië – 1930 – 29e uitgave.pdf
 77. Kleian’s Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië – 1932 – 30e uitgave.pdf
 78. Kleian’s Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië – 1934 – 31e uitgave.pdf
 79. Kleian’s Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië – 1938 – 32e uitgave.pdf
 80. Lombok-expeditie Deel 1 , 1894 (bevat naamlijst).pdf
 81. Lombok-expeditie Deel 2 , 1894 (bevat naamlijst).pdf
 82. Oost-Indiës herstel in 1816 (1911).pdf
 83. Oud Soerabaia (1931).pdf
 84. Overzigt van den staat van de maatschappij – tot nut van ‘t algemeen in Oost-Indië – 1851-1856 , 1856 (bevat naamlijst).pdf
 85. De Preangerregentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811, 1e deel, 1910.pdf
 86. De Preangerregentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811, 2e deel, 1911.pdf
 87. De Preangerregentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811, 3e deel, 1912.pdf
 88. De Preangerregentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811, 4e deel, 1912.pdf
 89. RA 1815 – Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar 1815.pdf
 90. RA 1816 – Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar 1816.pdf
 91. RA 1817 – Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar 1817.pdf
 92. RA 1818 – Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar 1818.pdf
 93. RA 1819 – Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar 1819.pdf
 94. RA 1820 – Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar 1820.pdf
 95. RA 1821 – Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar 1821.pdf
 96. RA 1822 – Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar 1822.pdf
 97. RA 1823 – Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar 1823.pdf
 98. RA 1824 – Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar 1824.pdf
 99. RA 1826 – Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar 1826.pdf
 100. RA 1827 – Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar 1827.pdf
 101. RA 1828 – Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar 1828.pdf
 102. RA 1829 – Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar 1829.pdf
 103. RA 1831 – Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar 1831.pdf
 104. RA 1832 – Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar 1832.pdf
 105. RA 1833 – Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar 1833.pdf
 106. RA 1834 – Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar 1834.pdf
 107. RA 1835 – Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar 1835.pdf
 108. RA 1836 – Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar 1836.pdf
 109. RA 1837 – Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar 1837.pdf
 110. RA 1838 – Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indie voor 1838.pdf
 111. RA 1839 – Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indie voor 1839.pdf
 112. RA 1840 – Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indie voor 1840.pdf
 113. RA 1841 – Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indie voor 1841.pdf
 114. RA 1842 – Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indie voor 1842.pdf
 115. RA 1843 – Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indie voor 1843.pdf
 116. RA 1844 – Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indie voor 1844 X.pdf
 117. RA 1845 – Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indie voor 1845.pdf
 118. RA 1846 – Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indie voor 1846.pdf
 119. RA 1847 – Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indie voor 1847.pdf
 120. RA 1848 – Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indie voor 1848.pdf
 121. RA 1849 – Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indie voor 1849 X.pdf
 122. RA 1850 – Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indie voor 1850.pdf
 123. RA 1851 – Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indie voor 1851.pdf
 124. RA 1852 – Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indie voor 1852.pdf
 125. RA 1853 – Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indie voor 1853.pdf
 126. RA 1854 – Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indie voor 1854.pdf
 127. RA 1855 – Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indie voor 1855.pdf
 128. RA 1856 – Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indie voor 1856.pdf
 129. RA 1857 – Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indie voor 1857.pdf
 130. RA 1858 – Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indie voor 1858.pdf
 131. RA 1859 – Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indie voor 1859 X.pdf
 132. RA 1860 – Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indie voor 1860.pdf
 133. RA 1861 – Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indie voor 1861.pdf
 134. RA 1862 – Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indie voor 1862.pdf
 135. RA 1864 – Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indie voor 1864.pdf
 136. RA 1865 – Naamlijst der europesche inwoners van Nederlandsch-Indië , 1865 (1864).pdf
 137. RA 1865 – Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1865.pdf
 138. RA 1866 – Naamlijst der europesche inwoners van Nederlandsch-Indië , 1866 (1865).pdf
 139. RA 1866 – Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1866.pdf
 140. RA 1867 – Naamlijst der europesche inwoners van Nederlandsch-Indië , 1867 (1867).pdf
 141. RA 1867 – Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1867.pdf
 142. RA 1868 – Naamlijst der europesche inwoners van Nederlandsch-Indië , 1868 (1868).pdf
 143. RA 1868 – Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie, 1868.pdf
 144. RA 1869 – Naamlijst der europesche inwoners van Nederlandsch-Indië , 1869 (1869).pdf
 145. RA 1869 – Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1869.pdf
 146. RA 1870 – Naamlijst der europesche inwoners van Nederlandsch-Indië , 1870 (1870).pdf
 147. RA 1870 – Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1870.pdf
 148. RA 1871 – Naamlijst der europesche inwoners van Nederlandsch-Indië , 1871 (1871).pdf
 149. RA 1871 – Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1871.pdf
 150. RA 1872 – Naamlijst der europesche inwoners van Nederlandsch-Indië , 1872 (1871).pdf
 151. RA 1872 – Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1872.pdf
 152. RA 1873 – Naamlijst der europesche inwoners van Nederlandsch-Indië , 1873 (1872).pdf
 153. RA 1873 – Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1873.pdf
 154. RA 1874 – Naamlijst der europesche inwoners van Nederlandsch-Indië , 1874 (1873).pdf
 155. RA 1874 – Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1874.pdf
 156. RA 1875 – Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1875.pdf
 157. RA 1876 – Naamlijst der europesche inwoners van Nederlandsch-Indië , 1876 (1876).pdf
 158. RA 1876 – Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1876.pdf
 159. RA 1877 – Naamlijst der europesche inwoners van Nederlandsch-Indië , 1877 (1877).pdf
 160. RA 1877 – Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1877.pdf
 161. RA 1878 – Naamlijst der europesche inwoners van Nederlandsch-Indië , 1878 (1877).pdf
 162. RA 1878 – Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1878.pdf
 163. RA 1879 – Naamlijst der europesche inwoners van Nederlandsch-Indië , 1879 (1878).pdf
 164. RA 1879 – Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1879.pdf
 165. RA 1880 – Naamlijst der europesche inwoners van Nederlandsch-Indië , 1880 (1879).pdf
 166. RA 1880 – Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1880.pdf
 167. RA 1881 – Naamlijst der europesche inwoners van Nederlandsch-Indië , 1881 (1880).pdf
 168. RA 1881 – Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1881.pdf
 169. RA 1882 – Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1882 (1e deel).pdf
 170. RA 1882 – Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1882 (2e deel).pdf
 171. RA 1883 – Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1883 (1e deel).pdf
 172. RA 1883 – Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1883 (2e deel).pdf
 173. RA 1884 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1884 (1e deel).pdf
 174. RA 1884 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1884 (2e deel).pdf
 175. RA 1885 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1885 (1e deel).pdf
 176. RA 1885 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1885 (2e deel).pdf
 177. RA 1886 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1886 (1e deel).pdf
 178. RA 1886 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1886 (2e deel).pdf
 179. RA 1887 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1887 (1e deel).pdf
 180. RA 1887 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1887 (2e deel).pdf
 181. RA 1888 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1888 (1e deel).pdf
 182. RA 1888 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1888 (2e deel).pdf
 183. RA 1889 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1889 (1e deel).pdf
 184. RA 1889 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1889 (1e deel, Bijlagen).pdf
 185. RA 1889 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1889 (2e deel).pdf
 186. RA 1890 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1890 (1e deel).pdf
 187. RA 1890 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1890 (1e deel, Bijlagen).pdf
 188. RA 1890 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1890 (2e deel).pdf
 189. RA 1891 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1891 (1e deel).pdf
 190. RA 1891 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1891 (1e deel, Bijlagen).pdf
 191. RA 1891 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1891 (2e deel).pdf
 192. RA 1892 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1892 (1e deel).pdf
 193. RA 1892 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1892 (1e deel, Bijlagen).pdf
 194. RA 1892 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1892 (2e deel).pdf
 195. RA 1893 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1893 (1e deel).pdf
 196. RA 1893 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1893 (1e deel, Bijlagen).pdf
 197. RA 1893 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1893 (2e deel).pdf
 198. RA 1894 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1894 (1e deel).pdf
 199. RA 1894 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1894 (1e deel, Bijlagen).pdf
 200. RA 1894 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1894 (2e deel).pdf
 201. RA 1895 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1895 (1e deel).pdf
 202. RA 1895 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1895 (1e deel, Bijlagen).pdf
 203. RA 1895 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1895 (2e deel).pdf
 204. RA 1896 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1896 (1e deel).pdf
 205. RA 1896 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1896 (1e deel, Bijlagen).pdf
 206. RA 1896 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1896 (2e deel).pdf
 207. RA 1897 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1897 (1e deel).pdf
 208. RA 1897 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1897 (1e deel, Bijlagen).pdf
 209. RA 1897 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1897 (2e deel).pdf
 210. RA 1898 – Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht, 1898.pdf
 211. RA 1898 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1898 (1e deel).pdf
 212. RA 1898 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1898 (1e deel, Bijlagen).pdf
 213. RA 1898 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1898 (2e deel).pdf
 214. RA 1899 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1899 (1e deel).pdf
 215. RA 1899 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1899 (1e deel, Bijlagen).pdf
 216. RA 1899 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1899 (2e deel).pdf
 217. RA 1900 – Naamlijst der europeesche inwoners, 1900.pdf
 218. RA 1900 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1900 (1e deel).pdf
 219. RA 1900 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1900 (1e deel, Bijlagen).pdf
 220. RA 1900 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1900 (2e deel).pdf
 221. RA 1901 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie, 1901 (2e deel).pdf
 222. RA 1901 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1901 (1e deel).pdf
 223. RA 1901 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1901 (1e deel, Bijlagen).pdf
 224. RA 1902 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie, 1902 (2e deel).pdf
 225. RA 1902 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1902 (1e deel).pdf
 226. RA 1902 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1902 (1e deel, Bijlagen).pdf
 227. RA 1903 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1903 (1e deel).pdf
 228. RA 1903 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1903 (1e deel, Bijlagen).pdf
 229. RA 1903 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1903 (2e deel).pdf
 230. RA 1904 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1904 (1e deel).pdf
 231. RA 1904 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1904 (1e deel, Bijlagen).pdf
 232. RA 1904 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1904 (2e deel).pdf
 233. RA 1905 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1905 (1e deel).pdf
 234. RA 1905 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1905 (1e deel, Bijlagen).pdf
 235. RA 1905 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1905 (2e deel).pdf
 236. RA 1906 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1906 (1e deel).pdf
 237. RA 1906 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1906 (1e deel, Bijlagen).pdf
 238. RA 1906 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1906 (2e deel).pdf
 239. RA 1907 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1907 (1e deel).pdf
 240. RA 1907 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1907 (1e deel, Bijlagen).pdf
 241. RA 1907 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1907 (2e deel).pdf
 242. RA 1908 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1908 (1e deel).pdf
 243. RA 1908 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1908 (1e deel, Bijlagen).pdf
 244. RA 1908 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1908 (2e deel).pdf
 245. RA 1909 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1909 (1e deel).pdf
 246. RA 1909 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1909 (1e deel, Bijlagen).pdf
 247. RA 1909 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1909 (2e deel).pdf
 248. RA 1910 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1910 (1e deel).pdf
 249. RA 1910 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1910 (1e deel, Bijlagen).pdf
 250. RA 1910 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1910 (2e deel).pdf
 251. RA 1911 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1911 (1e deel).pdf
 252. RA 1911 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1911 (1e deel, Bijlagen).pdf
 253. RA 1911 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1911 (2e deel).pdf
 254. RA 1912 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1912 (1e deel).pdf
 255. RA 1912 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1912 (1e deel, Bijlagen).pdf
 256. RA 1912 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1912 (2e deel).pdf
 257. RA 1913 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-indi‰, 1912 deel 2.pdf
 258. RA 1913 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-indi‰, 1913 deel 1.pdf
 259. RA 1914 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-indi‰, 1914 deel 1 .pdf
 260. RA 1914 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-indi‰, 1914 deel 2.pdf
 261. RA 1915 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 2.pdf
 262. RA 1915 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-indi‰, 1915 deel 1.pdf
 263. RA 1916 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 1.pdf
 264. RA 1916 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 2.pdf
 265. RA 1917 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 1.pdf
 266. RA 1917 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 2.pdf
 267. RA 1918 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 1.pdf
 268. RA 1918 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 2.pdf
 269. RA 1919 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 2.pdf
 270. RA 1920 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie  deel 1.pdf
 271. RA 1920 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 2.pdf
 272. RA 1921 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 1.pdf
 273. RA 1921 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 2.pdf
 274. RA 1922 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 1.pdf
 275. RA 1922 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 2.pdf
 276. RA 1923 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 1.pdf
 277. RA 1923 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 2.pdf
 278. RA 1924 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 1.pdf
 279. RA 1924 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 2.pdf
 280. RA 1925 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 1.pdf
 281. RA 1925 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 2.pdf
 282. RA 1926 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 1.pdf
 283. RA 1926 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 2.pdf
 284. RA 1927 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie  deel 1.pdf
 285. RA 1927 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie  deel 2.pdf
 286. RA 1928 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 1.pdf
 287. RA 1928 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 2.pdf
 288. RA 1929 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 1.pdf
 289. RA 1929 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 2.pdf
 290. RA 1930 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 1.pdf
 291. RA 1930 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 2.pdf
 292. RA 1931 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 1.pdf
 293. RA 1931-  Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 2.pdf
 294. RA 1932 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie  deel 1.pdf
 295. RA 1933 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 2.pdf
 296. RA 1933 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 3.pdf
 297. RA 1933 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 1.pdf
 298. RA 1934 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 1.pdf
 299. RA 1934 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 2.pdf
 300. RA 1935 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie  deel 2.pdf
 301. RA 1935 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 1.pdf
 302. RA 1936 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 2.pdf
 303. RA 1937 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 1.pdf
 304. RA 1937 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 2.pdf
 305. RA 1938 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie  deel 2.pdf
 306. RA 1938 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 1.pdf
 307. RA 1939 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 1.pdf
 308. RA 1939 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 2.pdf
 309. RA 1939 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 3.pdf
 310. RA 1940 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 2.pdf
 311. RA 1941 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 1.pdf
 312. RA 1941 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 2.pdf
 313. RA 1941 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-indie deel 3.pdf
 314. RA 1941 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 4.pdf
 315. RA 1942 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 1.pdf
 316. RA 1942 – Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie deel 2.pdf
 317. The-New-Commercial-Directory-of-The-Dutch-East-Indies-Of-1932-by-Nam-Tiong-Boek-Handel-Batavia.pdf
 318. Schipbreuk van den Gouverneur F. Ridder de Stuers op de Lucipara’s , 1850 (bevat naamlijst).pdf
 319. Volkstelling 1930 = – part 1 Inheemsche bevolking van West-Java.pdf
 320. Volkstelling 1930 = – part 2 Inheemsche bevolking van Midden-Java en de Vorstenlanden.pdf
 321. Volkstelling 1930 = – part 3 Inheemsche bevolking van Oost-Java.pdf
 322. Volkstelling 1930 = – part 4 Inheemsche bevolking van Sumatra.pdf
 323. Volkstelling 1930 = – part 5 Inheemsche bevolking van Borneo, Celebes, de Kleine Soenda eilanden en de Molukken.pdf
 324. Volkstelling 1930 = – part 6 Europeanen in Nederlandsch-Indië.pdf
 325. Volkstelling 1930 = – part 7 Chineezen en andere vreemde oosterlingen in Nederlandsch-Indië.pdf
 326. Volkstelling 1930 = – part 8 Overzicht voor Nederlandsch-Indië.pdf
 327. Volkstelling 1930 = – part 9 Bijlage.pdf

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Indische bronnen: IGV Publicaties & Bronnen op USB”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.